Fast stilling i Regelrådet

Søknadsfrist: 04.02.2022

Til Regelrådets sekretariat utlyses det fast stilling som saksbehandler for jurist eller økonom (førstekonsulent/rådgiver).

Stillingen gir deg rik anledning til faglig utvikling innen et interessant felt. Regelrådet gir veiledning og uttalelser til departementer og direktorater ved forslag til nye lover og forskrifter som berører næringslivet. Du vil jobbe i grenseflaten mellom forvaltning og næringsliv, hvor interesse for gode, moderne og robuste regler for næringslivet er viktig. Vi jobber i team og det er rik anledning til å sette seg inn i ulike fagområder.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og kostnader.
 • Følge den faglige utviklingen på områder innenfor regelforenkling i Norge og internasjonalt, og bidra til utvikling av veiledningsmateriell.
 • Delta i skrivingen av utkast til uttalelser fra Regelrådet og være med på Regelrådets møter.
 • Kartlegge utredningskvaliteten av regelverksforslag som berører næringslivet.
 • Andre oppgaver knyttet til den løpende driften av Regelrådet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor områdene jus, økonomi eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i departement eller direktorat og god forståelse for forvaltningen vil telle positivt.
 • Erfaring med utredninger og lov og forskriftsarbeid vil telle positivt.
 • Erfaring fra næringsliv vil telle positivt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å kunne arbeide analytisk og selvstendig.
 • Gode samarbeidsegenskaper – både faglig og tverrfaglig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Fleksibel og omgjengelig, og med en strukturert og ryddig arbeidsform.

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Lønnsspenn: Førstekonsulent kr 460 000 – 510 000 / Rådgiver kr 510 000 – 600 000.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Rause og engasjerte kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid.
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse.
 • Hjemmekontorløsninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Regelrådet ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi ser fram til å motta søknaden din – SØK HER!