Regelrådet i Haag

27. juni 2016

Den 30. mai deltok Regelrådets leder, Sandra Riise (i rødt på bildet), sammen med sekretariatets leder, Fredrik Hansen på styremøtet til RegWatchEurope og på seminaret «Dutch Future Approach on Better Regulation». RegWatchEurope er et nettverk som består av seks uavhengige «regelråd» som gir råd til sine regjeringer om bedre reguleringer og regulatoriske byrder. Det norske regelrådet er det nyeste medlemmet.

Det nederlandske rådet, The Advisory Board on Regulatory Burden (ACTAL) var vert for møtet. Nederland var også det første landet i Europa som jobbet systematisk med konsekvensutredninger.

Fredrik Hansen introduserte det norske regelrådet og vårt mandat.

På møtet ble det diskutert mulig framtidig samarbeid med EU-kommisjonens eget regelråd, Regulatory Scrutiny Board (RSB).

Det ble også drøftet hvordan man kan støtte det nye «Interinstitutional Agreement (IIA) on Better Lawmaking». Dette er en avtale som skal gi forbedre regelverks-prosessene mellom det europeiske parlamentet, det europeiske rådet og kommisjonen. I avtalen vektlegges blant annet konsekvensanalyser ved ny lovgivning.

Framover er det planlagt møter med den Europeiske Kommisjonen, Regulatory Scrutiny Board, og OECD. I tillegg skal det publiseres vurderinger av det tyske regelrådet, Nationaler Normenkontrollrat (NKR) og det engelske regelrådet, Regulatory Policy Committee (RPC).

Seminarets fokus var på styringssett («governance») og «evidence-based policy-making», samt de erfaringene det nederlandske regelrådet har høstet. Michael Gibbons, fra det engelsk regelrådet , diskuterte også hvordan de jobber for bedre reguleringer og hvorfor de har vært så framgangsrike.