Regelrådet uttaler seg til forslag til nytt eller endret regelverk som er på høring. Målet er å bidra til gode beslutningsgrunnlag som sikrer at målene med forslaget oppnås uten unødvendige kostnader for næringslivet. Rådet uttaler seg ikke om innholdet i selve saken, det vil si målene med forslaget, men om forslaget er tilstrekkelig utredet. Alle regelverksforslag som påvirker næringslivet kartlegges ut fra et sett kriterier, og rådet velger så ut hvilke enkeltsaker det utarbeides uttalelse til. Uttalelsene er bygget opp etter en fast mal og tar faglig sett utgangspunkt i utredningsinstruksen. Regelrådet drøfter innholdet i uttalelsen, og avgjør om den skal få fargekategori rød, gul eller grønn.
 
Figuren til høyre viser Regelrådets uttalelser fordelt på fargekategori hittil i inneværende år. 
 
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til uttalelsene.

Regelrådets vurdering av utredningskvalitet for 2024

Beklager, ingen treff.

Viser {{renderResults.length}} av {{renderResults.length}} resultater {{renderResults.length}} resultater funnet. Viser resultat {{renderOffset + 1}} til {{ renderOffset + renderPerPage }}

Viser {{renderResults.length}} av {{renderResults.length}} resultater {{renderResults.length}} resultater funnet. Viser resultat {{renderOffset + 1}} til {{ renderOffset + renderPerPage }}