Til Regelrådets sekretariat utlyses det fast stilling som saksbehandler for...