Sekretariatet

Sekretariatet forbereder saker for behandling i rådet ved faste møter gjennom året. I forberedelsen bygger vi samtidig opp det faglige grunnlaget for denne virksomheten i Norge, og et viktig kontaktnett med tilsvarende etater i andre land.

Vi ble i løpet av 2019 fullt bemannet med 8 ansatte med god spredning i kompetanse og fagbakgrunn innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og jus. Vi befinner oss på Hønefoss med en «armlengdes avstand» til de mange etatene vi følger, og av og til kritiserer. På Hønefoss leier vi lokaler, IT-systemer og andre tjenester av Kartverket og minimerer dermed egen tid brukt til administrasjon. Jobbene i Regelrådet er krevende, lærerike og interessante i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

+47 92 01 03 10 (sekretariatsleder)

post@regelradet.no

Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss

Orgnr. 916 195 613

Arbeidsprosessen

Medarbeiderne i sekretariatet arbeider med faglige spørsmål på stadig nye felt i sakene som de store statsetatene sender ut. Det kreves derfor omstillingsdyktighet og god evne til å arbeide seg raskt gjennom store mengder tekst og saksopplysninger. Det er viktig for oss å få innspill fra berørte organisasjoner og bedrifter.

Dag Aarnes

Dag Aarnes

Leder av sekretariatet (pressekontakt)

Maria Rosenberg

Maria Rosenberg

Fagdirektør

 Kristin Johnsrud

Kristin Johnsrud

Fagdirektør

Marte Grønvold

Marte Grønvold

Seniorrådgiver

Cathrine Brenden Rønning

Cathrine Brenden Rønning

Seniorrådgiver

Katrine Sanna Samuelsen

Katrine Sanna Samuelsen

Administrativ koordinator

Merete Grøtt Grinde

Merete Grøtt Grinde

Førstekonsulent

Stian Hervik Frantzen

Stian Hervik Frantzen

Rådgiver

Foto: Ann Kristin Støveren, futuria.no