Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at virkninger for næringslivet er tilstrekkelig utredet. Gode utredninger gir bedre reguleringer som kan føre til flere arbeidsplasser, mer verdiskapning, og vi kan unngå utilsiktede virkninger og unødvendige kostnader.

Her finner du aktuell informasjon om sentrale fagområder som Regelrådet arbeider med. Formålet er å gi konkrete og nyttige innspill til hvordan konsekvensutredninger for næringslivet kan forbedres. Regelrådet rapporterer om den faglige utviklingen og praksisen på områdene regelforenkling og regulering, og gir informasjon og generell veiledning som fremmer effektiv regulering. I tillegg presenterer vi funn og analyser av våre innsamlede data om utredningskvalitet.

Utredning av virkninger for næringslivet

Innspill til deg som skal utrede virkninger for næringslivet i forslag til nye og endrede regler.

Hva er effektiv regulering?

Her rapporterer vi om hvordan vi kan regulere smartere og mer effektivt.

Regelrådets arbeid – statistikk og resultater

Våre funn og analyser av kvaliteten på utredning med virkninger for næringslivet

Finn faginnlegg

Beklager, ingen treff.

Viser {{renderResults.length}} av {{renderResults.length}} antall resultater {{renderResults.length}} antall resultater funnet. Viser resultat {{renderOffset + 1}} til {{ renderOffset + renderPerPage }}

Viser {{renderResults.length}} av {{renderResults.length}} antall resultater {{renderResults.length}} antall resultater funnet. Viser resultat {{renderOffset + 1}} til {{ renderOffset + renderPerPage }}