Sekretariatet

Sekretariatet forbereder saker for behandling i rådet ved faste møter gjennom året. I forberedelsen bygger vi samtidig opp det faglige grunnlaget for denne virksomheten i Norge, og et viktig kontaktnett med tilsvarende etater i andre land. Vi er åtte ansatte i sekretariatet. De ansatte har en god spredning i kompetanse og fagbakgrunn innenfor økonomi og jus. Vi befinner oss på Hønefoss med en «armlengdes avstand» til de mange etatene vi følger, og av og til kritiserer. På Hønefoss leier vi lokaler, IT-systemer og andre tjenester av Kartverket og minimerer dermed egen tid brukt til administrasjon. Jobbene i Regelrådet er krevende, lærerike og interessante i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

+47 92 01 03 10 (sekretariatsleder)

post@regelradet.no

Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss

Orgnr. 916 195 613

Arbeidsprosessen

Medarbeiderne i sekretariatet arbeider med faglige spørsmål på stadig nye felt i sakene som de store statsetatene sender ut. Det kreves derfor omstillingsdyktighet og god evne til å arbeide seg raskt gjennom store mengder tekst og saksopplysninger. Det er viktig for oss å få innspill fra berørte organisasjoner og bedrifter.

Dag Aarnes

Dag Aarnes

Leder av sekretariatet (pressekontakt)

 Kristin Johnsrud

Kristin Johnsrud

Fagdirektør

Marte Grønvold

Marte Grønvold

Fagdirektør

Cathrine Brenden Rønning

Cathrine Brenden Rønning

Seniorrådgiver

Mari Helene Koksrud

Mari Helene Koksrud

Administrativ koordinator

Stian Hervik Frantzen

Stian Hervik Frantzen

Seniorrådgiver

Jørgen Kristoffersen Falkheim

Jørgen Kristoffersen Falkheim

Førstekonsulent

Bendik Dalene

Bendik Dalene

Førstekonsulent

Foto: Ann Kristin Støveren, futuria.no