Hvert år gjennomgår Regelrådet alle forslag til nye eller endrede regler som berører næringslivet og som sendes på høring. I denne gjennomgangen kartlegger vi indikatorer som sier noe om kvaliteten på utredningen. Dette gjør vi for å kunne rapportere til Nærings- og fiskeridepartementet om utviklingen i utredningskvaliteten. Her kan du lese om Regelrådets funn og analyser av kvaliteten på utredninger av virkninger for næringslivet, Regelrådets uttalelser og annen aktuell statistikk som Regelrådet utarbeider.

Finn ...

Søk i alle fagomraader

Viser {{searchResults.length}} av {{searchResultsTotal}} resultater