Regelrådet i media – september

19. september 2016

Regelrådet gir ut rådgivende uttalelser om forslag til nye og endrede regler. I den tråd har flere av våre uttalelser blitt plukket opp av media. Følgende er en oppsummering over mediedekningen Regelrådet har fått i september.

TV:

Leder Sandra Riise var den 8. september på Dagsnytt 18 for å snakke om Regelrådets virke og dårlige utrede lovforslag.

Radio:

Sandra Riise ble samme dag intervjuet på P4, hvor hun diskuterte Regelrådets rolle i å bidra til at nye lover ikke medfører unødvendig byråkrati.

Aviser:

  • Dagens Næringsliv (7.09.2016): Regjeringen får stryk av eget råd
  • Nationen (06.09.2016): Pollestad krever stans av konsesjonslov-høringen
  • Nationen (02.09.2016): Virke vil stoppe Dagligvareportalen
  • Nationen (08.09.2016): Regjeringen får forslags-stryk
  • Nationen (05.09.2016): Regjeringens eget prestisjeråd gir Dale refs