Yellow

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

16.10.2016

Datatilsynet, har som et ledd i Regjeringens tidstyvprosjekt, gjennomgått eksisterende bestemmelser for melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger. Det er i dag regulert en rekke unntak fra melde- og konsesjonsplikten, og det fremmes her forslag til fire nye unntak fra meldeplikten og fem nye unntak fra melde- og konsesjonsplikten.

Dette er et bidrag i arbeidet med å identifisere og fjerne tidstyver for næringslivet innenfor personvernlovgivningen. Regelrådet mener imidlertid at ytterligere unntak med fordel kunne vært vurdert, sett i lys av ny EU-forordning.

Regelrådets vurdering av forslaget er at utredningen har svakheter, og minimumskravene i utredningsinstruksen pkt. 2-1 er ikke besvart. Argumentasjonen for forslagene ville vært vesentlig styrket dersom innsparinger i ressursbruk hadde vært angitt og gevinstene beregnet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.