Oppsummering av 2016

22. desember 2016

Regelrådet startet sitt saksarbeid i juni 2016. Ved utgangen av året har vi uttalt oss om 20 saker. Ved uttalelse av saker, bruker vi et «trafikklyssystem» for å belyse hvorvidt forslag til nytt eller endrede lover og forskrifter har tilstrekkelig utredet konsekvensene for næringslivet.

Regelrådet står fritt til å prioritere hvilke høringsforslag som skal vurderes, og våre uttalelser er ikke representative for alle lov- og forskriftsforslag som blir sendt på høring. Sakene hvor vi uttaler oss er basert på at de har betydelig relevans for næringslivet.

Ved «grønn» kategori, markerer vi at forslaget er godt utredet og gir et solid beslutningsgrunnlag som viser konsekvensene av nye lov- og forskriftsforslag for næringslivet. Regelrådet har i 2016 vurdert at 5 saker er grønne.

Ved «gul» kategori, markerer vi at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, men at beslutningsgrunnlaget kan være forsvarlig med mindre endringer. Regelrådet har vurdert at 8 høringsforslag er gule.

Ved «rød» kategori, markerer vi at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og har betydelig mangler. Dette innebærer at beslutningsgrunnlaget for nye og endrede lover og forskrifter ikke er tilstede, og at konsekvensene av forslaget er usikkert. Regelrådet har i 2016 vurdert at 7 høringsforslag er røde.

Sekretariatets leder, Fredrik Hansen (bilde), sier:

Fra det vi har sett i 2016, er det tydelig at de fleste høringsforslagene Regelrådet har vurdert har svakheter eller er utilstrekkelig utredet. Vi samler i dag inn data som kan vise det generelle bildet av høringsforslag tilknyttet næringslivet. Vi vil presentere de første funnene fra dette i vår årsberetning.