RegWatch Europe presenterer CEPS-studie om reduksjonsmål i EU

12. juli 2017

I dag publiserer Centre for European Policy Studies (CEPS) rapporten «Introducing EU Redution Targets on Regulatory Costs: A Feasibility Study» som undersøker gjennomførbarheten ved ulike former for reduksjonsmål knyttet til kostnader for næringslivet som følge av reguleringer innen EU.

På CEPS sine nettsider kan du se rapporten i sin helhet.

Studien konkluderer med at et overordnet reduksjonsmål for administrative byrder og etterlevelseskostnader for næringslivet er mulig i EU, og foreslår en fremdriftsplan for å innføre dette.

Rapporten er skrevet av Andrea Renda, med input fra blant andre RegWatch Europes medlemmer. RegWatch Europe er et nettverk av regelråd fra flere europeiske land som deler erfaringer og beste praksis og jobber for å styrke arbeidet med effektiv regulering i EU. Det norske regelrådet er med i nettverket, og opplever stor verdi av erfaringen og kunnskapen som utveksles der.

I år er det det britiske Regelrådet (Regulatory Scrutiny Board, RPC) som har ledelsen i RegWatch Europe. Lederen for RPC, Michael Gibbons, uttaler følgende i forbindelse med publiseringen:

We believe that if the actions proposed in this report are agreed by the Commission, there is the potential for major reductions in costs for businesses and citizens, without loss of protection for consumers, society or the environment.

På våre nettsider kan du lese om Regelrådets internasjonale arbeid.

Se mer på CEPS sine nettsider her.