Yellow

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

29.08.2017

Departementet foreslår opprettelsen av et nytt seriøsitetsregister. Formålet med seriøsitetsregisteret er at foretak skal kunne registrere seg i et register som er søkbart, hvor de kan vise forbrukere og oppdragsgivere at de følger norsk lov. Oppdragsgivere for underleverandører vil også kunne søke opp opplysninger om foretak.

Regelrådets vurdering er at forslaget har mangler i henhold til kravene i utredningsinstruksen, punkt 2.1 og 2.2, og at det ikke er vist godt nok i høringsnotatet at registeret faktisk vil være nyttig i den form det foreslås.

I det videre arbeidet med forslaget, mener Regelrådet at departementet bør:

  • vurdere ulike utforminger av tiltaket i lys av ønsket måloppnåelse, med blikk for forenkling for de næringsdrivende og i tråd med prinsippet om helautomatisering av registeret,
  • tydeligere diskutere eventuell overlapping med eksisterende registerordninger (som sentral godkjenning),
  • gi en vurdering av tidsbruk for foretakenes egen administrering av registeret,
  • vurdere tiltak for å redusere risiko for lav oppslutning og
  • formulere ønsket måloppnåelse for fremtidig evaluering av tiltaket.