Regelrådets årsrapport for 2017

18. april 2018

Regelrådet er stolte av å presentere sin årsrapport for 2017.

Siden etableringen i 2016, har Regelrådets rolle vært å medvirke til at næringslivet ikke blir påført unødvendige byrder fra nytt regelverk. I et lengre perspektiv gir dette gevinster for samfunnet og den enkelte næringsaktør.

Regelrådet har en særegen posisjon. Regelrådet er administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men har en fri og uavhengig stilling. Dette har gjort at vi har samarbeidet godt med både forvaltningen og næringslivet i året som har vært.

Noen resultater vi kan vise til i 2017:

  • Vi har systematisk gjennomgått og vurdert kvaliteten på utredninger av 244 regelverksforslag som berører næringslivet
  • Av disse har vi uttalt oss til 35 prioriterte forslag til nytt og endret regelverk som har store konsekvenser for næringslivet.
  • Vi har bidratt til dokumenterbare forbedringer i regelverksprosesser, som et resultat av våre uttalelser.
  • Vi har hatt en tydelig rolle i samfunnsdebatten, med aktiv mediedekning.
  • Vi har tatt en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet om regelforenkling.

I årsrapporten kan du lese mer om resultatene fra Regelrådets uttalelser, og funnene fra vår kartlegging av utredninger av regelforslag som påvirker næringslivet.

Årsrapporten kan også leses i PDF-format her.