Green

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

29.06.2018

Departementet har sendt ut på høring forslag som følger opp anmodningsvedtak nr. 706 og nr. 707 fattet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av ny eierseksjonsloven våren 2017. Forslagene tar sikte på å forsterke tiltak mot boligspekulasjon, ved å blant annet forhindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier.

Regelrådet vurderer at forslaget er tilstrekkelig utredet. Regelrådet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at departementet har en god beskrivelse og vurdering av alternative tiltak og utforminger av regelverket.

Regelrådet påpeker likevel at utredningen ville blitt styrket av en tydeligere beskrivelse av hvor mange utleiere og seksjonseiere forslaget vil påvirke og eksempler på hva forslaget totalt kan innebære av tapte inntekter for disse.