04.07.2018

Finansdepartementet foreslår endringer både i bokføringsforskriften og i forskrift om endring i forskrift om bokføring som er vedtatt, men skal tre i kraft 1.1.2019. Forslagene har dels sammenheng med Skattedirektoratets forslag til endringer i kassasystemforskrifta. Forslagene gjelder endringer knyttet til registrering av kontantsalg på den enkelte operatør, krav til integrert kassaskuff, utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, unntak fra regelverket ved alternative dokumentasjonsformer, en endring som berører taxinæringen og en korreksjon i regelverket for serveringssteder.

Regelrådet mener at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Etter Regelrådets vurdering har forslagene svakheter ved at alternative tiltak ikke er diskutert, beskrivelsen av virkningene for næringslivet har mangler og forutsetningene for en vellykket gjennomføring er for lite belyst. Regelrådet vil påpeke at det er problematisk å begrense anvendelsesområdet for muligheten til å benytte kontantfaktura som alternativ til produkterklært kassasystem, uten samtidig å gi forlenget innføringsfrist.