OECD: Etableringen av Regelrådet var en viktig reform for Norge

10. oktober 2018

Norge har forbedret sitt arbeid med reguleringer, viser OECDs nye rapport Regulatory Policy Outlook 2018. OECD peker på at etableringen av Regelrådet var en viktig reform.

Regulatory Policy Outlook måler OECD-landenes implementering av anbefalt reguleringspolitikk. I tillegg til oversikt over de siste trendene og status i alle OECD-landene, inneholder rapporten blant annet et eget kapittel om regelråd og andre overvåkingsfunksjoner.

Du finner rapporten her.

Den 10. oktober ble det også publisert en OECD-rapport med casestudier av regelråd i Europa. Her er det et eget kapittel om det norske Regelrådet og sammenligning av hvordan regelrådene i Europa er organisert og hva de gjør.

Du finner casestudiene her.