Regelrådets leder i seminar på Stortinget

6. november 2018

«Stortinget bør etterspørre gode beslutningsgrunnlag», sa Regelrådets leder Sandra Riise til Næringskomiteen i et seminar på Stortinget i dag.

«Alt for få høringsforslag inneholder forenkling for næringslivet og kun et fåtall tar hensyn til små bedrifter. Dette er ikke bra nok», understreket Riise da hun orienterte om Regelrådets arbeid og funn. Regelrådet har kartlagt om lag 200 saker og gitt 30 uttalelser hittil i år. «Vi har møter med embetsverket i sakene der Regelrådet gir røde uttalelser. Vi ser at disse møtene har effekt når vi følger kvaliteten på utredningene for hver institusjon over tid.»

Riise la også vekt på at det er stort fokus på reguleringspolitikk internasjonalt, og at OECD fremhever opprettelsen av Regelrådet som en viktig reform i Norge. Her kan du lese hennes presentasjon: Seminar Næringskomiteen 6.11.2018.