Regelrådets strategi for 2018 – 2020

26. november 2018

Regelrådet vil i denne treårsperioden konsentrere seg om å skape tydelige resultater innenfor sine kjerneoppgaver.

Regelrådet har en uavhengig rolle og skal være en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Rådets virksomhet forventes å gi enda tydeligere resultater i årene som kommer. Det skal arbeides videre med å befeste og forklare rådets samfunnsrolle.

Det stilles opp tre satsingsområder. Regelrådet skal:

  • Overvåke utredninger om nytt regelverk og avgi uttalelser i henhold til utredningsinstruksen og de veiledere som er utarbeidet til denne.
  • Tilby veiledning og råd og være en attraktiv samarbeidspartner i ulike faser av utredningsarbeidet.
  • Samle og utvikle kunnskap om smarte reguleringer som oppnår gode resultater uten for høye kostnader for næringslivet.

Klikk her for å lese hele strategidokumentet.