Ny veileder skal gi større nytte for næringslivet

19. desember 2018

Byrdene som pålegges næringslivet gjennom reguleringer bør være minst mulig, og nytten bør være større enn kostnadene. Det er formålet med en ny veileder, laget av Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Regelrådet og Brønnøysundregistrene.

Regelrådets leder, Sandra Riise sier at «Veilederen skal gi forvaltningen flere verktøy til å lage gode utredninger av tiltak som påvirker næringslivet, slik at det ikke skapes unødvendige hindre for verdiskapning og vekst.»

Veilederen, «Utredning av konsekvenser for næringslivet», skal forbedre arbeidet med regelverk, offentlige reformer og tiltak ved å gi tips og kunnskap om hvordan man skal utrede konsekvenser for næringslivet som følge av statlige tiltak.

Veilederens målgruppe er de som arbeider i statlig forvaltning med næringsøkonomiske problemstillinger og konsekvensvurderinger av disse. Fra et verdiskapingsperspektiv bør byrdene som pålegges næringslivet gjennom reguleringer ikke være større enn nødvendig, og nytten bør være større enn kostnadene samlet sett. Bedre utredninger av konsekvenser for næringslivet kan også bidra til å skape aksept og forståelse for tiltaket.

Norges reguleringspolitikk har nylig blitt vurdert av OECD. I rapporten Regulatory Policy Outlook 2018, utfører OECD en sammenlikning av medlemslandenes politikk for å modernisere og forenkle reguleringer. Norge gjør det nå betydelig bedre på flere felt, særlig i kvalitetssikring av nytt regelverk. Den nye veilederen skal bidra til ytterligere å forbedre beslutningsgrunnlaget ved utredning av nytt regelverk.

Du kan lese og laste ned hele veileder her.