Regelrådets årsrapport 2018

10. april 2019

Regelrådet er tre år gammelt. Oppstartsfasen er over og Regelrådet har arbeidet for fullt med å oppfylle sitt mandat.

Høyest prioritert i 2018 har vært å lage faglig sterke uttalelser om regelverk som berører næringslivet, samt utarbeide

strategi for den kommende toårsperioden. I årsrapporten for 2018 presenterer vi arbeidet vårt nærmere.

Regelrådets ambisjon er å fortsette å gi uttalelser med høy faglig standard og å utvikle disse. Vi vil gi bedre og mer konstruktive tilbakemeldinger, og veilede om gode utredninger og smarte reguleringer som ikke påfører næringslivet større byrder enn nødvendig.

Rapporten kan lastes ned i pdf-versjon her.