Vi er vertskap for OECD-konferanse om god regulering

13. mai 2019

Regelrådet og Direktoratet for økonomistyring er vertskap for OECDs Regulatory Policy Committee sin årlige fagkonferanse om Measuring Regulatory Performance, som i år er lagt til Norge 13. juni.

Fagkonferanse om reguleringspolitikk

Tema for årets konferanse er «The Future of Law-Making» – sett i lys av de utfordringer og muligheter ny teknologi representerer.

Konferansen skal ta opp viktige og spennende temaer for alle som interesserer seg for reguleringspolitikk. Ny teknologi endrer samfunnet raskt og gjennomgripende. Nye produkter, plattformer og markeder utvikles i et høyt tempo. Det er en utfordring at myndighetene mangler erfaring og kunnskap når de skal regulere disse nye teknologiene. Samtidig gir de samme teknologiene og de data som genereres nye muligheter til å evaluere reguleringer og følge bedre med på hvordan de faktisk virker.

Konferansen vil ta opp spørsmål som: hvordan kan vi oppnå god regulering i en verden i rask endring? Hvordan kan vi tilpasse tradisjonelle reguleringsverktøy, som forhåndsutredninger, for å gi myndighetene det riktige grunnlaget til å regulere transformative teknologier? Hvordan vurdere virkning på innovasjon? Hvordan kan vi bruke data til å evaluere om en regulering virker?

Program
Se program fra OECD for konferansens åpne del her.
Se fullt program og lenker til bakgrunnsdokumenter her.

Se video fra OECDs fagkonferanse:
Konferansen ble strømmet live fra Scandic Holmenkollen Park Hotell 13. juni fra kl. 9.00 til 13.00. Her kan du se opptak fra konferansen.