Forenklingskonferansen 2019

24. oktober 2019

22. oktober 2019 gikk årets Forenklingskonferanse av stabelen på Næringslivets hus i Oslo. Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.

Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, snakket om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger i næringslivet. Målet er å gjøre det enklere for alle, ikke bare noen. Han påpekte at regulerende myndighet må tenke på bedrifter når de lager lover i Norge, da særlig de små som det er flest av.

Regelrådets bidrag

Regelrådets leder, Sandra Riise, var en av foredragsholderne og snakket om hvordan Regelrådet bidrar til at næringslivet kan få en enklere hverdag. Hun åpnet med å si at forenkling for næringslivet bidrar til verdiskapning og innovasjon, bedret konkurransevne ovenfor utlandet, flere arbeidsplasser og høyere skatteinntekter.

Regelrådets uttalelser har i følge regelrådslederen bidratt til at utredninger er blitt oppdatert og at tilleggsutredninger er utført. Samtidig har vi sett en bedring i utredningskvalitet i oppfølgende høringer, og tegn til bedre utredningspraksis hos regelverksprodusentene. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier hun.

Flere bidragsytere

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, holdt et innlegg om næringslivsundersøkelsen 2019, og snakket om at det siden 2014 har vært en positiv utvikling i antall bedrifter som synes det er enkelt å drive næring.

Finansbyråd, Robert Steen, snakket om Oslo kommunes arbeid med digitalisering, og sa at det offentlige må ta styringen i utviklingen. Kjetil Bjorvatn fra NHH avsluttet konferansen med å snakke om dulting (på engelsk «nudging») og hvordan det kan brukes til å endre adferd uten regulering.

Les mer om Forenklingskonferansen på Regnskap Norge sine nettsider