Regelrådet ga innspill til Islands arbeid

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir åpnet seminaret "How do we assess the impacts of laws?" i Reykjavik. Regelrådet bidro til å sette dagsorden.
6. april 2020

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir åpnet seminaret «How do we assess the impacts of laws?» som ble arrangert av Islandske myndigheter i Reykjavik den 18. februar. Regelrådet bidro til å sette dagsorden sammen med vår søsterorganisasjon i Storbritannia, Regulatory Policy Committee, OECD, Alltinget og forskjellige departementer.

Alltinget ønsker bedre beslutningsgrunnlag

Island presenterte utfordringer knyttet til utredning av regelverk hvor tid og ressurser er knapphetsfaktorer. Alltingets direktør Ragna Arnadottir presiserte at lovforslag må være godt forberedt når de kommer til parlamentet. Hun uttalte blant annet at det brukes for lite tid til å utrede forslagene og at parlamentet dermed må bruke tid for å fylle kunnskapshullene.

Island vil forbedre utredningssystemet

Det ble også avholdt uformelle møter mellom representanter fra Islandske departementer, Regulatory Policy Committee og Regelrådet hvor erfaringer med kontroll av regelverksutredninger ble sammenlignet og diskutert. Deretter ble det diskutert hvordan forbedringer kan nås, og behovet for å opprette regelråd på Island.

Felles utfordringer for fremtiden

Oppholdet på Island viste at Island opplever mange av de samme utfordringene som Norge, men at utfordringene er ytterligere forsterket på grunn av liten statsadministrasjon. Viktigheten av en god og faktabasert utredningsprosess ble understreket. Og næringslivet på Island viste til at de blir lite involvert i høringsprosessen og i den offentlige debatten. Storbritannia fremhevet i den sammenheng viktigheten av å ha bred politisk støtte for et uavhengig råd som kan vurdere kostnadene for næringslivet.

Konferansen samlet om lag 80 deltakere fra statsforvaltningen på Island. Deltok gjorde også Norges ambassadør til Island Aud Lise Norheim.