Regelrådsmøte

Dato: 05.10.2022
Sted: Teams

Regelrådet har møter 9 – 11 ganger i året etter behov. Møtene arrangeres enten digitalt eller på ulike steder i landet. Møtene forberedes av sekretariatet med utsendelse av sakspapirer senest en uke før møtedato. Sakspapirene består av et grundig bakgrunnsnotat som forklarer sakens innhold, vurderinger av virkninger for næringslivet og om utredningsinstruksens seks spørsmål er besvart tilstrekkelig. Det består også av et utkast til uttalelse.