Årsrapport 2019

illustrasjon av forsiden til årsrapporten for 2019
Regelrådets årsrapport for 2019 inneholder blant annet mer om årets høydepunkter og observert utredningskvalitet.
25. mai 2020

I vår årsrapport for 2019 kan du lese om Regelrådets aktiviteter og resultater.

Regelrådet har fungert i nærmere fire år, og etableringsfasen er gjennomført. Vi har vunnet erfaring på et område som var nytt i Norge og har funnet frem til en arbeidsform som fungerer.

«Regelrådets uttalelser og kartlegging har avdekket at forslagene ofte ikke er godt nok utredet, herunder at alternativer til regulering ikke er vurdert. Dette viser at Regelrådet har et viktig arbeid foran seg for å bidra til å bedre utredningskvaliteten», skriver Regelrådets leder Sandra Riise. Les hele hennes kommentar i dokumentet under.

Et godt system for regulering er et viktig fundament for et effektivt næringsliv

Gjennomgående bedre utredninger vil bidra til å gi bedre grunnlag for høringssvar, bedre beslutningsgrunnlag og færre unødvendige byrder for næringslivet. I tiden fremover blir det viktig å fokusere på de områdene der det er forbedringspotensial i utredningskvaliteten og på de forslagene som har størst konsekvenser for næringslivet. For å få til dette vil Regelrådet fortsette sin dialog med forvaltingen om gode og grundige utredninger. Vi vil også fortsette å søke kontakt med og innspill fra næringslivet, med mål om å bidra til at næringslivet ikke påføres unødige byrder.

Les Regelrådsleder Sandra Riises beretning for 2019 her (pdf)

Hele årsrapporten du lese her (pdf)