Regelrådets leder møtte finansministeren for å snakke om utredningsarbeid

Bilde av finansminister Jan Tore Sanner og regelrådets leder Sandra Riise
Finansminister Jan Tore Sanner og regelrådsleder Sandra Riise møttes for å snakke om utredningsarbeid. «Finansdepartementet er en viktig aktør og jeg er takknemlig for at ministeren satte av en time for å høre om Regelrådets arbeid og diskutere hvordan vi kan få bedre beslutningsgrunnlag i regelverkssaker», sa Sandra Riise etter møtet.
3. september 2020

«Finansdepartementet er en kjempeviktig aktør. De er en storprodusent av regelverk som berører næringslivet. I tillegg har de ansvar for utredningsinstruksen i staten. Derfor var det veldig interessant å få snakke med finansministeren om vårt arbeid», sa rådsleder Sandra Riise etter møtet.

Finansministeren hadde satt av en time 2. september for å høre om Regelrådets arbeid og ha dialog om utredningsarbeid og beslutningsgrunnlag i staten.

Regelrådets leder orienterte om rådets oppgaver og samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Hun viste rådets funn om hvordan det står til med utredningskvaliteten i saker som berører næringslivet, og orienterte om hva Regelrådet gjør for å bidra til bedre beslutningsgrunnlag. Hun presenterte også rådets ønsker for tiltak som kan gi bedre utredninger fremover. «Vi setter stor pris på finansministerens støtte til vårt arbeid», sa Riise.