Danmark nytt medlem i RegWatchEurope

danish business regulation forum logo
8. september 2020

Erhvervslivets EU- og regelforum ble i juni 2020 tatt opp som medlemmer i RegWatchEurope.

RegWatchEurope tar opp spørsmål som berører regelverksutvikling i EU/EØS. Nettverket jobber også for å hindre at unødvendige byrder oppstår som følge av implementering av regelverk på EU-nivå og i medlemslandene. I tillegg legger de til rette for kompetanseutveksling og deling av erfaringer. RegWatchEurope samarbeider også med EU-kommisjonens Regulatory Scrutiny Board og andre europeiske regelråd.

Lederen av Erhvervslivets EU- og regelforum Paul Mollerup ser på medlemskapet som en unik mulighet til å bidra til det internasjonale samarbeidet om bedre reguleringer:

Medlemmene av RegWatchEurope er med sine forskjellige mandater, sammensetninger og roller unike. Det som binder oss sammen er vårt felles engasjement for gjennomsiktighet om reguleringens konsekvenser, og innsatsen mot unødvendige byrder. Regelforum får med medlemskapet i RWE en unik mulighet til å lære av de erfaringer de andre medlemmer har gjort seg som rådgivende organer for sine regjeringer. Samtidig får vi mulighet til å bidra med våre erfaringer om blant annet konsekvensene ved implementering av EU-regulering og behovet for digitaliseringsklar- og fremtidssikker regulering.