13.10.2020

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har sammen foreslått et nytt system for regulering av forurensning fra fiskeoppdrett i sjø.

De to direktoratene har sammen levert en grundig utredning som svarer på de seks spørsmålene i utredningsinstruksen på en tilfredsstillende måte. Direktoratene har gjort rede for nytte- og kostnadsvirkninger, og verdsatt kostnadsvirkningene for næringen. Direktoratet kunne ha gitt en nærmere beskrivelse av berørt næringsliv.

Direktoratene har vurdert rapporteringsløsninger og deling av data. Det er positivt at det er lagt opp til at de samme opplysningene kun skal rapporteres en gang.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.