Stortingspolitikere besøkte Regelrådet for å lære mer om hva vi jobber med

Bilde av møtedeltakerne
Buskerud- politikerne Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder på Stortinget, og Kristin Ørmen Johnsen, leder i familie- og kulturkomiteen, ønsket å bli orientert om Regelrådets virksomhet og besøke en liten men viktig kompetansearbeidsplass i Ringerike. Sammen med lokale Høyre-politikere fra Ringerike kommune fikk de en orientering fra Regelrådets sekretariat.
27. oktober 2020

Stortingspolitikerne fra Buskerud,  Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen ønsket å bli orientert om Regelrådets virksomhet, og besøke en liten men viktig kompetansearbeidsplass i Ringeriksregionen.

Sammen med lokale Høyre-politikere fra kommunestyret i Ringerike fikk stortingspolitikerne en orientering om Regelrådets mandat, oppgaver og resultater.

«Det er veldig nyttig å informere om det vi jobber med. Vi er det eneste Regelrådet i Norge, og det er ikke alltid så lett å forstå hva vi gjør. Men vi har en viktig samfunnsrolle og den forteller vi gjerne om. Vi ønsker å få besøk av flere politikere!» sa sekretariatsleder Dag Aarnes etter møtet.