RegWatchEurope ga innspill til EU om bedre reguleringer

Illustrasjonsbilde av EU sitt flagg
RegWatchEurope ga innspill til EU om bedre reguleringer på stor EU-konferanse.
21. desember 2020

Tyskland, Portugal og Polen har satt bedre reguleringer på agendaen gjennom i tre perioder i Rådet for Den europeiske union. I forbindelse med det tyske formannskapet den siste halvdel av 2020 ble det den 3. november arrangert en digital konferanse om bedre reguleringer. Konferansen ble åpnet av økonomi- og energiminister Peter Altmaier som uttalte blant annet at vi trenger et regulatorisk rammeverk også i kriser. Vi trenger forbedringer.

Presenterte nyheter fra EU-kommisjonen

Visepresident i EU-kommisjonen med ansvar for bedre reguleringer, Maroš Šefčovič, uttalte i sitt innlegg at et effektivt reguleringssystem er avgjørende for et velfungerende demokrati i fremtiden og at ingen trenger overbevisning om dette. Šefčovič orienterte om det pågående arbeidet med å utarbeide en regel for «one in, one out» i EU. Kommisjonen ser på hvordan en slik regel kan hjelpe EU med å nå målene om et EU-regelverk av høy kvalitet til en lavest mulig kostnad. Videre opplyste Šefčovič at EU-kommisjonen ønsker å styrke de små bedriftenes muligheter til å blir hørt, og at «REFIT-plattformen» skal bytte navn til «Fit for future-plattformen». Målet er at fremtidens teknologi ikke skal bli hemmet og at fremtiden skal forme dagens handlinger. Šefčovič uttalte: «Vi må se fremover når vi regulerer».

RegWatchEurope ga innspill til EU

Tyskland har i 2020 formannskapet i RegWatchEurope og fungerende leder av RegWatchEurope Johannes Ludewig var invitert til å presentere RegWatchEuropes innspill til EUs arbeid med bedre reguleringer som ble publisert i oktober i år.

Ludewig la i sin presentasjon vekt på fire hovedpunkter:

    1. Fokus på bedre reguleringer og mindre byrder er kritisk. Dette er viktig for å sikre troverdigheten og respekten for politikk. Det er viktig at innbyggere og næringsliv synes at virkningene av regelverk er rimelige og akseptable.
    2. Kommisjonen, parlamentet og rådet er i prinsippet for bedre reguleringer, men i praksis legger ikke disse tre institusjonene nok vekt på bedre reguleringer. Kommisjonene har fokus, men parlamentet gjennomfører bare konsekvensutredninger i et fåtall av saker. Rådet har i praksis ikke ordentlige konsekvensutredninger. Alle organene har viktige roller i arbeidet med bedre reguleringer, og må ta ansvar ellers får vi ikke et fullstendig system for bedre reguleringer i EU.
    3. EUs regelråd, Regulatory Scrutiny Board, har sikret at kvaliteten på utredningene av regelverk har blitt vesentlig bedre. Ex post-evalueringene blir viktige for arbeidet fremover. RegWatchEurope mener at Regultory Scrutiny Board kan forbedre konsekvensutredningene ytterligere ved ikke bare å se på kostnadene, men også nytten.
    4. «One in, one out» er en politisk forpliktelse og retningslinje, ingen regel. Det kan være situasjoner hvor det ikke er mulig å gjennomføre «one in, one out». For eksempel i en krise. RegWatchEurope mener at «one in, one out» ikke bare bør gjelde administrative byrder, men også etterlevelseskostnader. Bare 15 prosent av byrdene med nytt regelverk vil være med hvis man bare tar med administrative byrder. Både nytte og kostnader må være med i vurderingen, da det er viktig å se dem i sammenheng.

Innlegget ble fulgt opp av en paneldiskusjon mellom leder av Regulatory Scrutiny board Veronica Gaffey, nestleder i det tyske regelrådet Sabine Kuhlmann og leder av det danske regelrådet Paul Mollerup.

Les hele RegWatchEuropes innspill her (pdf).

Alle regler bør designes for små virksomheter

Konferansen ble avsluttet med en diskusjon om SMB-test («småbedriftstest») mellom Ben Buttons i Eurochambres som representerer over 20 millioner bedrifter i Europa gjennom 45 medlemmer (hvor mer enn 93% av virksomhetene er små og mellomstore bedrifter), og, Maarit Nyman i DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME.

Buttons uttalte at de små bedriftene er viktige, derfor er en SMB-test viktig. Reguleringsbyrder er det største hinderet for SMBene, og det blir vanskelig å nå målene med forslagene dersom SMBene sliter med å oppfylle dem.

Nyman uttalte at SMBenes rolle i økonomien er avgjørende. Nyman viste til at SMB-testen er enkel å forholde seg til, men at det er viktig å ha fleksibilitet i testen. Testen må også brukes proporsjonalt. SME-testen er en del av en større kontekst, og Nyman uttalte at det er viktig å tenke på de små bedriftene først. Alle regler bør designes for små virksomheter.

Nyman erkjente at de som skal gjøre SMB-testen har utfordringer med å finne data. SME-enheten i Kommisjonen skal gi veiledning for å finne data, og har informasjonskilder innad i Kommisjonen. Det er viktig å dele tilgjengelige data. Nyman viste også til at høring er en viktig kilde for data.

Buttons mener at utfordringen er at det må gjøres bedre utredninger med bedre data. Buttons forstår at data er en utfordring, men dette må være målet.

Nyman uttalte avslutningsvis at målet bør være at reglene skal være enkle å implementere for alle virksomheter, og at behovet for å innføre skadebegrensende tiltak for små virksomheter bør være unntaket.