Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

23.12.2020

Nærings- og fiskeridepartementet sender et godt utredet forslag til overgangsordning for kystflåten på høring. Regelrådet mener at departementet gir en god beskrivelse av dagens situasjon og presenterer relevante alternativer for å oppnå målene. Kystflåtens sammensetning og virkemåte er bra beskrevet.

Regelrådet skulle gjerne sett at det var gjort ett anslag av kostnadene som fartøy og rederier møter som følge av forslaget. På denne måten kunne beslutningstakerne fått et bedre innblikk i hvordan næringslivet vil bli påvirket av forslaget.

Høringsnotatet hadde vært ytterligere styrket om konkurranseeffekter som følge av forslagene hadde blitt nærmere drøftet. Det samme gjelder forutsetningene for en vellykket gjennomføring av overgangsperioden slik at overgangen til ny gruppeinndeling kunne bli så smidig som mulig

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.