Green

Avsender: Klima- og miljødepartementet

11.02.2021

Klima- og miljødepartementet har sendt ut en grundig utredning på høring om krav til drivstoff for motorferdsel i sjø i lovreglene for miljøvern på Svalbard. Ved hjelp av rapporten fra DNV GL gir høringsnotatet et godt bilde av mulige konsekvenser for næringslivet. Både tallfestingen av antall skip som berøres av tiltaket og anslagene på hva forslaget kan bety for lokalt næringsliv på Svalbard er viktige i en slik sammenheng. Departementet kunne gjort utredningen bedre ved å klarere få frem hva dere mener om kostnadene DNV GL har beregnet.

Regelrådet skulle gjerne sett en vurdering av alternative tiltak. Forbud er den strengeste reguleringsformen og det kan gi store ringvirkninger for mange ulike typer bedrifter og bransjer. Utredningen hadde vært styrket om departementet hadde vurdert om det var alternativer til forbud som kunne oppfylle de samme målene.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.