Yellow

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

26.03.2021

Skatteetaten sender et gjennomarbeidet høringsnotat på høring. Beskrivelsen av næringen er grundig og alternativer er drøftet der det er rom for det. Høringsnotatet er ryddig og svarer stort sett tilfredsstillende på utredningsinstruksens 6 spørsmål.

Virkningene for næringslivet er drøftet på et overordnet nivå. Her mener Regelrådet at Skatteetaten kunne vist enda tydeligere hvordan avgiften vil slå ut for de forskjellige fartøystypene. På denne måten kunne det også vært klarere om hensynet til små virksomheter burde vært bedre ivaretatt.

Regelrådet skulle gjerne sett en bredere vurdering av om avgiften virker vridende og gir effektivitetstap i økonomien generelt. Med en slik vurdering kunne det vært sikrere å konkludere med at avgiften treffer riktig og ikke medfører utilsiktede virkninger.