Yellow

Avsender: Fiskeridirektoratet og Justervesenet

18.05.2021

Høringsnotatet gir en grundig problem- og målbeskrivelse. Det er anslått hva enkelte kostnader for næringslivet vil bli og nyttevirkningene er kvalitativt beskrevet.

Kravet til automatisk veiesystem er utformet slik at de minste mottakene kan søke om dispensasjon fra kravet. Regelrådet mener at det ville vært en fordel med en grundigere beskrivelse av næringen og virkningene av de foreslåtte systemene med differensiering mellom de store og små.

Regelrådet savner også en vurdering av påvirkningen på næringsstruktur og leveringsmuligheter for ulike fartøytyper. Det kan skape noen utilsiktede effekter at de store mottakene stort sett har automatiske veiesytem mens de små stort sett har manuelle veiesystem. Dette burde vært utredet. Regelrådet kan heller ikke se at det er utredet hvordan dispensasjonsordningen vil fungere i praksis. Det er derfor uklart hvor stor del av næringen som vil bli berørt av de nye forslagene.

Klikk på linken til venstre for å lese hele uttalelsen.