Råd om god reguleringspolitikk og oppdatert statusmåling på området fra OECD

Forsiden av Outlook for 2021
Forsiden av OECDs Regulatory Policy Outlook for 2021. Copyright OECD.
18. oktober 2021

OECD setter søkelys på reguleringspolitikk, rangerer medlemslandene og gir anbefalinger i rapporten ‘OECD Regulatory Policy Outlook 2021’ som nylig er offentliggjort. En klar anbefaling er: alle land bør ha et regelråd.

I rapporten rangeres medlemslandene etter indikatorer om involvering av berørte i regelverksprosessen, utredning av reguleringsforslag og evaluering av iverksatte reguleringer. Rapporten skal gi et bilde av hvor langt landene har kommet i å implementere anbefalingen om god reguleringspolitikk fra 2012.

Rapporten omhandler også flere viktige og aktuelle tema innen reguleringspolitikk. Et eget kapittel er viet til ‘Regulatory Oversight’, eller regelrådsfunksjonen. I tillegg omtales blant annet internasjonalt reguleringssamarbeid og risikobasert regulering. OECD peker også retning fremover ved å diskutere Regulatory Policy versjon 2.0. I tillegg omtales alle landene i et eget kapittel.