OECD mener regelråd er avgjørende for gode reguleringer

Foto: OECD
18. november 2021

Alle OECD-land har minst en regelrådsfunksjon som har ansvar for å fremme reguleringspolitikk, overvåke reguleringsreformer og bidra til reguleringskvalitet.

OECD mener at en robust regelrådsfunksjon er avgjørende for gode reguleringer av bedriftene og for å gjennomføre mange av tiltakene medlemslandene ble enige om i 2012-anbefalingen fra OECD Council on Regulatory Policy and Governance. Regelrådsfunksjonen er viktig for å bygge bro mellom politiske forpliktelser og formelle krav til utredning og prosess på den ene siden, og effektiv implementering på den andre.

Regelrådsfunksjonen kan også bidra til bærekraftig økonomisk gjenoppbygging etter pandemien ved å sikre at de regulatoriske beslutningene er fremtidsrettede.

I rapporten ‘Regulatory Policy Outlook 2021’ skriver OECD utfyllende om regelråd. Her kan du lese vår oppsummering på norsk.