Evaluering viser at Regelrådet fyller en viktig rolle i norsk forvaltning

Illustrasjonsbilde evalueringsrapport
KPMGs evaluering av Regelrådet konkluderer med at Regelrådet bidrar til en nødvendig prosess for å bedre utredningskvaliteten av forslag til nytt og endret regelverk.
23. november 2021

KPMG overleverte nylig en evaluering av Regelrådet til Nærings- og fiskeridepartementet. KPMGs evaluering av Regelrådet konkluderer med at Regelrådet bidrar til en nødvendig prosess for å bedre utredningskvaliteten av forslag til nytt og endret regelverk

KPMG skriver: «Evalueringen av Regelrådet finner at Regelrådet fyller en viktig rolle i norsk offentlig forvaltning. Det er en funksjon som er anbefalt av OECD og som også er på plass i sammenlignbare land. Det er vanskelig å estimere Regelrådets bidrag til verdiskaping for næringslivet, men evalueringen konkluderer med at Regelrådet har bidratt til og fortsetter å bidra til en nødvendig prosess for bedring av utredningskvaliteten for regelverksendringer og lovforslag. Vi anbefaler at Regelrådet fortsetter sitt arbeid innen nåværende rammer og mandat. Evalueringen gir anbefalinger om styrking av veiledningsarbeidet, sporing av effekter, styrking av virkemidler og å gi Regelrådet en tydeligere profil».

«Vi er glade for den meget positive evalueringsrapporten fra KPMG. Den gir gode råd om videreutvikling av vårt arbeid», sier Regelrådets leder Sandra Riise.

Evalueringen anbefaler at Regelrådet forsetter innenfor nåværende ramme og mandat, men foreslår noen tiltak for ytterligere å styrke Regelrådets arbeid:

  1.  Regelrådet kan styrke effekten av sitt arbeid ved å videreutvikle metoder for veiledning og kommunikasjon av og med regelgivere.
  2. Regelrådet kan tydeliggjøre i hvilken grad deres arbeid har en effekt på utredningskvalitet og verdiskapning ved å styrke sitt sporingsarbeid.
  3. Ved å gi Regelrådet sterkere virkemidler kan effekten av Regelrådets arbeid styrkes.
  4. Regelrådet kan styrke effekten av sitt arbeid ved å løfte synligheten.

Les hele evalueringen her.

Les pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet her.