Yellow

Avsender: Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet

23.12.2021

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har sendt forslag til implementering av EU direktiv 2019/883 om mottaksanlegg i havner for levering av avfall fra skip, i norsk regelverk.

Regelrådet mener at direktoratene har laget en langt på vei god utredning om forslagenes påvirkning på fiskerinæringen i høringsnotatet, men savner en beskrivelse av virkninger for berørte havner. Den manglende beskrivelsen av havnene gjør det vanskelig å vurdere sentrale elementer som kostnadsvirkninger, forutsetninger for en vellykket gjennomføring og om målene nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet er blant annet usikre på hvordan økte kostnader for havnene påvirker det generelle avfallsgebyret for resten av skipsfarten.

Direktoratene viser til hvor direktivet åpner for nasjonalt handlingsrom i enkelte tilfeller. Regelrådet er imidlertid usikre på om det har blitt utredet alternativer for de tilfellene der handlingsrommet åpner for det.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.