Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt nye medlemmer til Regelrådet

Bilde av nye medlemmer i Regelrådet
Bjørn Sørgård og Trond-Morten Lindberg. Foto: Haavind.no og Bdo.no.
22. august 2022

Nåværende regelrådsmedlem Just Hjalmar Johansen er utnevnt som ny nestleder i Regelrådet, mens varamedlem Gry Agnete Alsos blir fast medlem. Øystein Moan og Joar Grimsbu forlater Regelrådet etter to perioder.

Trond-Morten Lindberg er nytt medlem, mens Bjørn Sørgård blir nytt varamedlem.

Trond-Morten Lindberg er leder for revisjons-, advokat-, regnskaps- og rådgiverselskapet BDO i region Europa, Midtøsten og Afrika. Før det ledet han den norske virksomheten i BDO.

Bjørn Sørgård er advokat og partner, og leder advokatfirma Haavinds satsning innen Fiskeri og Havbruk. Bjørn har lang erfaring som rådgiver til både kommersielle aktører og organisasjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen.

Sekretariatet i Regelrådet gratulerer og ønsker de nye medlemmene velkommen. Vi vil samtidig takke Øystein og Joar for godt samarbeid og mange stimulerende diskusjoner