Næringsministeren møtte Regelrådet

Næringsministeren og Regelrådet. Næringsminister Jan Christian Vestre, regelrådsleder Sandra Riise, nestleder Just Hjalmar Johansen, rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes og varamedlem Bjørn Sørgård
Næringsministeren møtte Regelrådet den 25. januar 2023. Fra venstre næringsminister Jan Christian Vestre, regelrådsleder Sandra Riise, nestleder Just Hjalmar Johansen, rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes og varamedlem Bjørn Sørgård
31. januar 2023

Den 25. januar 2023 møtte Næringsminister Jan Christian Vestre Regelrådet for å diskutere forenkling og bedre reguleringer for næringslivet.

I tillegg til å høre om Regelrådets virksomhet ønsket næringsministeren informasjon om hva som står på agendaen for bedre reguleringer og forenkling for næringslivet i andre land. Regelrådet orienterte blant annet om Better Regulation Executive og Better Regulation Units i Storbritannia, det tyske statistikkbyråets rolle i beregningen av regelverkskostnader i Tyskland og Danmarks fokus på danske virksomheters konkurransekraft og nabosjekk i EU-saker. Næringsministeren var interessert i å høre om hva vi kan lære av andre land for å få mer bevissthet om at det er viktig å beregne kostnadsvirkninger av nytt regelverk for næringslivet i Norge.

Regelrådet har en proaktiv rolle i forenklingsarbeidet ved å påpeke nye byrder for næringslivet. Næringsministeren og Regelrådet diskuterte også Regelrådets rolle i forenklingsarbeidet med dette som utgangspunkt.