Regelrådet deltok på RegWatchEurope workshop om innovasjon og regulering

Logoen til RegWatchEurope
22. juni 2023

Workshop i Stockholm

Sverige har presidentskapet i RegWatchEurope i 2023. 7. juni ble det avholdt en workshop om hvordan bedre regulering kan fremme innovasjon. Deltakerne diskuterte også hva regelråd kan gjøre for å støtte utviklingen. En representant fra sekretariatet til det norske Regelrådet deltok. Det samme gjorde sammen med representanter fra OECD, EU og flere andre land.

Oppsummering

Det Svenske Regelrådet har laget en oppsummering av workshopen på engelsk. Kontakt oss gjerne for spørsmål om workshopen eller regulering generelt.