Regelrådet har gitt 40 uttalelser i 2023

Regelrådets uttalelser fordelt på år og farge
22. desember 2023

I 2023 har Regelrådet gitt 40 uttalelser til forslag til nytt eller endret regelverk som berører næringslivet. Det er det høyeste antallet uttalelser på ett år i Regelrådets historie. Regelrådet har gitt 20 grønne uttalelser, 12 gule uttalelser og 8 røde uttalelser i 2023. Regelrådet har uttalt seg til høringer fra 12 ulike departementer og 5 ulike direktorater i 2023.

Siden opprettelsen i 2016 har Regelrådet gitt 278 uttalelser totalt.

Alle Regelrådets uttalelser finner du her (lenke).