Regelrådet i Sverige oppsummerer presidentskapet i RegWatchEurope for 2023

Logoen til RegWatchEurope
Reg Watch Europe logo
3. januar 2024

Regelrådet er med i RegWatchEurope (RWE), et europeisk nettverk av regelråd og regelrådslignende organer. Presidentskapet går på rundgang og i 2023 var det Sverige som hadde presidentkaspet. Regelrådet har deltatt på flere workshoper og gitt innspill til uttalelser fra RWE. Vi takker svenskene for et godt gjennomført presidentskap, og ser frem mot det videre arbeide med bedre regulering i 2024. I 2024 er det Nederland som overtar presidentskapet.

Det svenske regelrådet, ved leder Anna-Lena Bohm, har oppsummert året i en nyhetssak på denne lenken:
Anna-Lena Bohm, Regelrådets ordförande, summerar ordförandeskapet i RegWatchEurope 2023 och önskar God Jul! – Regelrådet (regelradet.se)

Mer informasjon om RWE finner du på denne lenken
Internasjonalt arbeid – Regelrådet (regelradet.no)

Lenke til hjemmesiden til RegWatchEurope
RegWatchEurope