RegWatchEurope uttaler seg til EU-rapport om byrder fra regulering

Logoen til RegWatchEurope
Reg Watch Europe logo
18. januar 2024

RegWatchEurope (RWE) har gitt uttalelse til EU-rapporten om regulatoriske byrder. EU-kommisjonen hevder i rapporten at den nye lovgivningen vedtatt i 2022 vil redusere den administrative byrden med 7,3 milliarder årlig. Rapporten viser at av 52 lovgivningsinitiativer antatt av EU-kommisjonen i 2022, forventes 30 av dem å medføre administrative kostnader eller besparelser. RWE støtter ambisjonen om å redusere rapporteringskostnader med 25% og økt fokus på kvantitative data i konsekvensutredninger. Imidlertid understreker RWE viktigheten av å inkludere alle fullføringskostnader i prinsippet «One in, one out». RWE etterlyser også klarhet i rapportene om hvordan målet om å redusere administrative byrder fordeles mellom myndigheter og bedrifter. RegWatchEurope stiller spørsmål ved beskrivelsen av kompensasjonstiltak i rapporten og poengterer at alle aktører, inkludert Rådet, EU-parlamentet og medlemsstatene, må bidra til å oppnå målene om reduserte byrder, både under forhandlinger og implementering av EU-lovgivning.

EU-kommisjonens Annual Burden Survey:
Annual Burden Survey – European Commission (europa.eu)

RegWatchEuropes uttalelse:
RWE-opinion-on-the-2022-Annual-Burden-Survey

Lenke til nyhetssak hos det Svenske Regelrådet:
RegWatchEurope yttrar sig över EU-rapport om regelbördor – Regelrådet (regelradet.se)