Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

09.02.2024

Regelrådet har vurdert Nærings- og fiskeridepartementets forslag om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer. Forslaget følger opp forslag til forskrift som forbyr usaklige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat og dagligvarer som departementet hadde på høring i slutten av 2022.

Det er positivt at departementet vurderer høringsinstansenes innspill og sender et revidert forslag på høring. Det er også positivt at departementet har vurdert forholdet til annet lovverk grundig.

Det foreslås at grossister også skal omfattes av det nye forbudet. Regelrådet mener departementet kunne beskrevet denne delen av næringen nærmere.

Regelrådet mener virkningene av forslaget kunne vært utredet noe grundigere. Vi mener usikkerhetene om virkningene av forslaget ikke kommer like godt frem i denne utredningen som i den forrige.

Det kommer frem av både denne og den forrige utredningen at tiltakets virkninger og måloppnåelse er usikre. Usikkerhet om måloppnåelse og virkningene av forslaget gjør at Regelrådet ikke kan konkludere med at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet mener derfor det er viktig at virkninger og måloppnåelse følges nøye og at det planlegges en evaluering av tiltaket.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.