Regelrådets årsrapport for 2023: Åtte år med utvikling

Forsiden til Regelrådets årsrapport
12. april 2024

Regelrådet publiserer årsrapporten for 2023

Regelrådets årsrapport for 2023 er nå tilgjengelig! Rapporten gir en omfattende oversikt over Regelrådets arbeid med å vurdere regelverksforslag som påvirker næringslivet. I tillegg til å presentere vurderinger av regelverksforslag, inkluderer rapporten analyser av trender og utfordringer knyttet til regelverksutviklingen i Norge.

Les hele rapporten her Årsrapporter – Regelrådet (regelradet.no) (Lenke)