29.04.2024

Statens Vegvesen har sendt forslag til forskrift til etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere på høring.

Regelrådet vurderer at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Utredningen av problemet som skal løses er for generell. Statens vegvesen viser til relativt gamle rapporter og vurderinger av departementet, men selve hovedproblemet Statens vegvesen ønsker løse med reguleringen er ikke adressert. Statens vegvesen gir en målbeskrivelse som er vanskelig å etterprøve.

Alternative tiltak for å løse problemet er ikke utredet. Det samme gjelder nullalternativet, det vil si hvordan situasjonen forventes å bli uten nye tiltak. Dette gjør det vanskelig å vurdere om det foreslåtte tiltaket er det beste alternativet, eller om det er behov for regulering i det hele tatt.

Det er ikke gitt en beskrivelse av markedet for trafikkopplæring, og følgelig ikke gitt en beskrivelse av hvordan det foreslåtte tiltaket kan påvirke tilbud og etterspørsel i markedet.

Regelrådet mener utredningen ikke sannsynliggjør at de foreslåtte tiltakene vil nå målene til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

På lenken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.