En liten julehilsen

Regelrådets sekretariat holder til på Ringerike. Bildet viser utsikten fra Ringkolltoppen tatt under årets julelunsj. Foto: Cathrine Brenden Rønning
22. desember 2020

Som for de fleste har 2020 vært et annerledes år, men også et innholdsrikt år.

I 2020 har Regelrådet gitt uttalelse til 38 høringsforslag

I det daglige jobber vi med å kartlegge om høringsforslag som påvirker næringslivet tilfredsstiller de kravene som utredningsinstruksen stiller, og om konsekvensene for næringslivet har blitt tilstrekkelig utredet. Regelrådet gir rådgivende skriftlige uttalelser til et utvalg av høringsforslagene. I 2020 har Regelrådet gitt uttalelse til 38 høringsforslag. Vi har også jobbet med et prosjekt som ser på regelverksendringer knyttet til Covid-19-utbruddet som ble sendt på høring og var rettet mot, eller på annen måte påvirket, næringslivet. Dette prosjektet vil vi fortsette med i 2021.

En mer brukervennlig nettside

I mai 2020 lanserte Regelrådet ny nettside. Målet er at den nye nettsiden skal være mer brukervennlig og gi bedre tilgang på informasjon. På den nye nettsiden er det egne fagsider om utredninger av virkninger for næringslivet, statistikk om Regelrådet sitt arbeid, og informasjon om hvordan vi kan regulere smartere og mer effektivt. Her finner du blant annet eksempel på beregning av kostnader for næringslivet og beste praksis-anbefalinger fra OECD om regelverksutvikling og reguleringspolitikk.

Internasjonalt arbeid og god regulering

Regelrådet har også deltatt på flere internasjonale digitale møter for å følge utviklingen på reguleringsfeltet. Regelrådet er med i den norske delegasjonen til OECDs Regulatory Policy Commitee. De to årlige møtene i komiteen har blitt erstattet av digitale løsninger. Komiteen fortsetter imidlertid arbeidet for fullt. Sentrale tema er blant annet god regulering av nye teknologier, måling av medlemslandenes implementering av OECDs anbefalinger om reguleringspolitikk og hvordan vi kan bruke kunnskap fra adferdsøkonomi i bekjempelsen av covid-19. Regelrådet er også medlem av RegWatchEurope, nettverket av uavhengige regelråd i Europa. I 2021 skal Regelrådet ha formannskapet i RegWatchEurope.

Juleavslutning i Corona-tid

Sekretariatet i Regelrådet avsluttet året med tur til Ringkollen. Mens tåken lå over lavlandet hadde vi perfekt vær, god kortreist julemat og varme fra bålet. Vi ser frem til å jobbe videre i 2021 for gode utredninger og smart regulering som ikke påfører næringslivet større byrder enn nødvendig.

God jul og godt nytt år!