Yellow

Avsender: Kultur- og likestillingsdepartementet

17.10.2023

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om omsetning av bøker på høring.

Regelrådet mener at utredningen av forslaget til forskrift til bokloven er et godt utgangspunkt, men at det er behov for en grundigere utredning av noen av bestemmelsene.

Regelrådet er positivt til at departementet har tatt hensyn til små virksomheter og foreslår unntak for selvpublisister fra skaffeplikten og tilbudsplikten. Det er også positivt at departementet har involvert næringslivet i regelverksprosessen og at det nevnes at reglene må evalueres.

Regelrådet mener imidlertid at departementet kunne gjort en grundigere jobb med å utrede alternative tiltak og virkninger for næringslivet. Departementet burde også ha utredet nullalternativet. I tillegg burde departementet ha gitt en beskrivelse av det berørte næringslivet i høringsnotatet. Til slutt kunne de forsøkt å anslå virkningene av de nye bestemmelsene om rabattregulering.

Den manglende utredningen av berørte og virkninger for næringslivet gjør det vanskelig for Regelrådet å si noe om de relative kostnadene for næringslivet. Les hele uttalelsen på lenken til venstre.